Forside

NYHEDER

Siden sidst:

Læs referatet fra generalforsamlingen d. 12. marts.

Se under generalforsamling i venstre side.

Af Mogens Niss 15. marts.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 20. januar 2016 er indsat under bestyrelsesmøder.

Bemærk fejl i folderen:

Forårsturen er i Kr. Himmelfartferien.

Af Mgens Niss 28. januar.

 

Årbogen 2015 er blevet udsendt til alle medlemmer.

Aktivitererne for 2016 - som er beskrevet i folderen - kan også læses under punktet aktiviteter i venstre side.

Af Mogens Niss 15. december.

 

På siden Årbogsregister fra 2000 til 2015 i venstre side kan du læse om indholdet i årbøgerne fra 2000 til 2015.

Af Mogens Niss 22. november.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 27, oktober er blevet indsat under bestyrelsesmøder i venstre side.

Af Mogens Niss 2. november

 

Læs om høst mødet på Danmarks Borgcenter og besøget på Rosenfeldt Gods.

Se omtalen fra høstmødet under referat af gennemførte arrangementer

Se billeder fra mødet under medlemfotos.

Af Mogens Niss 7. oktober

 

Læs om turen til Hven og se billeder under medlemsfotos fra turen.

Referatet fra sidste bestyrrelsesmøde d. 27 august - se under bestyrelsesmøder.

Det nye punkt i venstre side

- Referater fra gennemførte arrangementer -

har følgende indhold:

Turen til Bornhlm maj 2015

Turen til Hven d. 29. august 2015.

Turen til Väster Götaland 26. april 2013.

Af Mogens Niss 3. september

 

Læs Vagn Boberg Nielsens beretning om Tvingbro.

Her fortælles bl.a. om blodskam og henrettelse.

Historien findes under punktet artikler

Af Mogens Niss d.28. august.

 

Husk at se billeder fra Årsmødet og turen til Bornholm under medlemsfotos.

Af Mogens Niss d. 21. juli.

 

Referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2015

Af Mogens Niss d. 28. maj.

Referat kan findes under Bestyrelsesmøder.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde - se under bestyrelsesmøder

Af Mogens Niss d. 29. marts.

 

Referatet fra årsmødet på Gisselfeldd. 7. marts kan læse under punktet generalforsamling i venstre side.

Af Mogens Niss d. 12. marts

 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde - læs under bestyrelsesmøder

 

Der er stadig pladser på turen til Bornholm - læs om turen under aktiiteter - kontakt kasseren for tilmelding - se under kontakt

 

Læs om foreningens hvervefolder neden for.

Af Mogens Niss d. 20. januar

 

Hvervefolder

Er du interesseret i den lokale historie?

- så er et medlemsskab af Historisk Samfund for Præstø amt sikkert noget for dig.

I over hundrede år har foreningen Historisk Samfund samlet mennesker med interesse for den lokale historie - historien fra lokalområdet i det for længst nedlagte Præstø amt. Foreningen har bevaret de gamle amtsgrænser fra 1920 som den geografiske begrænsning af vores primære interesseom- råde.

Historisk Samfund indsamler artikler, beretninger mm og publicerer dem i Årsskrif- tet, der - som navnet siger - udkommer en gang om året, og har gjort det i stort set alle de 100 år.

Vi beskæftiger os med alt hvad der har „historisk interesse“ om det så er få år gam- melt eller flere tusind år gammelt - vi er ikke begrænset af specielle emner eller tids- perioder.

Ud over årsskriftet indbyder Historisk Samfund også til ture og ekskursioner. Disse ture går dels til interessante steder i vores eget lokalområde og dels til andre egne af Danmark og det nære udland.

Hvert år holdes generalforsamling et sted i området. Gerne et sted med en vis historisk interesse. På årsmødet vælges bestyrelsen på 9 medlemmer af og blandt medlemmerne - og der aflægges regnskab og beretning for aktiviteterne. Ofte indledes årsmødet med et foredrag eller et besøg af historisk interesse.

Foreningen holder liv i historien - dels gennem årsskriftets artikler g dels genneforedrag og beretninger på ture og møder.

 

Forenngen har i dag godt 300 familier og enkeltpersner som medlemmer

- men der er plads til flere!

 

KONKURRENCE

På årsmødet vil vi trække lod blandt nye medlemmr - prænien vil 2 flasker god rødvin

 

ÅRBOGEN 2014 er på vej til medlemmerne.

Læs bl.a om

Kongeduge til Christiansborg slot

Landevejskroer i Danmark

BEMÆRK:

Medlemskab er 175 kr., som er påtrykt girokortet.

Ved en fejl er beløbet desværre ikke blevet ændret på den vedlagte gule seddel.

Af Mogens Niss 11. december 2014

 

Der er kommet et nyt galleri med fotos. Det gør nemmere, at finde rundt i de forskellige arrangementer.

 

 

Allersidste nyt 2014

Af Mogens Niss 10. november 2014

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget besked om, at John Bennedsen med øjeblikkeligt varsel udtræder af bestyrelsen på grund af sygdom. I hans sted indtræder Anette Christoffersen.. Bestyrelsen sender John sine varmeste hilsener med ønsket om god bedring.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 21. oktober kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 19. august kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

 

Referatetet fra det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen findes under bestyrelsesmøder.

 

Det nye vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, findes under foreningen.

 

 

Referatet fra generalforsanlingen lørdag d. 15. marts kan læses under generalforsamling i venstre side.

 

 

Læs om Årbogen 2013 under Årbøger

Nye medlemmer:

Kontingentet for et års medlemsskab er 175 kr. Opkrævning udsendes sammen med årbogen og programfolderen sidst på året. Nytilmeldte medlemmer får - så længe oplaget rækker - et eksemplar af den senest udkomne årbog.

Kontakt kassereren - se under Kontakt i venstre side.

Vedtægter for Historisk Samfund kan læses under foreningen - se under foreningen i venstre side.

 

 

Styrelsesmøde

Af Mogens Niss 20. oktober 2013

 

Se referat under styrelsesmøder i venstre side.

Der er blevet afholdt møde d. 19. august 2014

Der er blevet afholdt møde d. 16. januar 2014

Der er blevet afholdt møde d.10. oktober 2013

Der er blevet afholdt møde d. 6. august 2013

Der er blevet afholdt møde d. 9. april 2013

Der er blevet afholdt møde d. 10. januar 2013

 

Historisk samfund for Præstø Amt havde i 2012 100 års jubilæum.

Se længere artikel om emnet i årbog 2012.

Copyright 2013 - Historisk-samfund.dk