Forside

NYHEDER

 

 

ÅRBOGEN 2014 er på vej til medlemmerne.

Læs bl.a om

Kongeduge til Christiansborg slot

Landevejskroer i Danmark

BEMÆRK:

Medlemskab er 175 kr., som er påtrykt girokortet.

Ved en fejl er beløbet desværre ikke blevet ændret på den vedlagte gule seddel.

Af Mogens Niss 11. december 2014

 

Der er kommet et nyt galleri med fotos. Det gør nemmere, at finde rundt i de forskellige arrangementer.

 

 

Allersidste nyt 2014

Af Mogens Niss 10. november 2014

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget besked om, at John Bennedsen med øjeblikkeligt varsel udtræder af bestyrelsen på grund af sygdom. I hans sted indtræder Anette Christoffersen.. Bestyrelsen sender John sine varmeste hilsener med ønsket om god bedring.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 21. oktober kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 19. august kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

 

Referatetet fra det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen findes under bestyrelsesmøder.

 

Det nye vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, findes under foreningen.

 

 

Referatet fra generalforsanlingen lørdag d. 15. marts kan læses under generalforsamling i venstre side.

 

 

Læs om Årbogen 2013 under Årbøger

Nye medlemmer:

Kontingentet for et års medlemsskab er 150 kr. Opkrævning udsendes sammen med årbogen og programfolderen sidst på året. Nytilmeldte medlemmer får - så længe oplaget rækker - et eksemplar af den senest udkomne årbog.

Kontakt kassereren - se under Kontakt i venstre side.

Vedtægter for Historisk Samfund kan læses under foreningen - se under foreningen i venstre side.

 

 

Styrelsesmøde

Af Mogens Niss 20. oktober 2013

 

Se referat under styrelsesmøder i venstre side.

Der er blevet afholdt møde d. 19. august 2014

Der er blevet afholdt møde d. 16. januar 2014

Der er blevet afholdt møde d.10. oktober 2013

Der er blevet afholdt møde d. 6. august 2013

Der er blevet afholdt møde d. 9. april 2013

Der er blevet afholdt møde d. 10. januar 2013

 

Historisk samfund for Præstø Amt havde i 2012 100 års jubilæum.

Se længere artikel om emnet i årbog 2012.

Copyright 2013 - Historisk-samfund.dk