Forside

NYHEDER

 

 

Allersidste nyt 2014

Af Mogens Niss 30.august 2014.

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 19. august kan læses under bestyrelsesmøder i venstre side.

 

Turen til Hven er blevet aflyst.

'Der tilbydes en tur til Helsingør d. 17. maj med besøg i det nye skibsfartsmuseum og besøg på Kronborg.

Hvis det har din interesse, så kontakt Knud Erik telefon: 55 50 15 21 mail: kejy@privat.dk.

Referatetet fra det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen findes under bestyrelsesmøder.

Det nye vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, findes under foreningen.

 

 

Referatet fra generalforsanlingen lørdag d. 15. marts kan læses under generalforsamling i venstre side.

 

Ny hjemmeside. Hjemmesiden er blevet opdateret til et mere tidssvarende layout, som samtidig er nemmere at arbejde med. Støder du på problemer, så kontakt gerne webmasteren.

 

Læs om Årbogen 2013 under Årbøger.

 

Læs nyt om aktiviteter for 2014 og hvordan du tilmelder dig.

 

 

Sidste nyt 2013

Af Mogens Niss 22. december 2013

 

Nu er årbogen udsendt til alle medlemmer.

Programmet 2014 indeholder mange spændende tilbud

Turen til Hven har desværre en forkert dato

Den rigtige dato er lørdag d. 17. maj.

Læs referatet fra Generalforsamlingen.

Se under Generalforsamling i venstre side.

Nye medlemmer:

Kontingentet for et års medlemsskab er 150 kr. Opkrævning udsendes sammen med årbogen og programfolderen sidst på året. Nytilmeldte medlemmer får - så længe oplaget rækker - et eksemplar af den senest udkomne årbog.

Kontakt kassereren - se under Kontakt i venstre side.

Vedtægter for Historisk Samfund kan læses under foreningen - se under foreningen i venstre side.

 

 

Styrelsesmøde

Af Mogens Niss 20. oktober 2013

 

Se referat under styrelsesmøder i venstre side.

Der er blevet afholdt møde d. 16. januar 2014

Der er blevet afholdt møde d.10. oktober 2013

Der er blevet afholdt møde d. 6. august 2013

Der er blevet afholdt møde d. 9. april 2013

Der er blevet afholdt møde d. 10. januar 2013

 

Historisk samfund for Præstø Amt havde i 2012 100 års jubilæum.

Se længere artikel om emnet i årbog 2012.

Copyright 2013 - Historisk-samfund.dk